Zapisy trwają

WOS. Ustrój RP

Zajęcia w ramach kursu z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej mają na celu zapoznanie uczniów i uczennic liceów z zagadnieniami prawa konstytucyjnego RP wymaganych na egzaminie z wiedzy o społeczeństwie. Spotkania nie będą opierały się wyłącznie na teorii, nie będą streszczeniem tego, co znajduje się w szkolnych podręcznikach. Będą to spotkania, które będą swoistą odpowiedzią na wymagania egzaminacyjne z podstawy programowej WOS. Uczestnicy będą mieli szansę podczas zajęć kursowych opanować wszystkie niezbędne wiadomości teoretyczne, potrzebne umiejętności praktyczne oraz sprawdzić swoją wiedzę. Podczas kursu są zadawane zadania domowe, odbywa się również ewaluacja kursantów i kursantek, celem motywacji do nauki i określenia progressu wiedzy oraz umiejętności.

Poznaj nauczyciela:
Doświadczony Pedagog
Kamil U.

Jestem studentem 2. roku prawa na WPiA UAM w Poznaniu - studia te przynoszą mi dużo satysfakcji i od października 2021 czuję naprawdę ogromny progress mojej wiedzy i umiejętności. Dzięki tym atrybutom na pewno czuję się pewniej prowadząc moje zajęcia. Lubię czytać książki związane z sytuacją polityczną i socjoekonomiczną, a swój wolny czas spędzam biorąc udział w konferencjach MUN - modelowych obrad ONZ.


Szczegóły kursu:
Status: Zapisy trwają
Cena jednej lekcji: 36
Najwcześniejsza data startu kursu: 11-09
Zapisanych uczniów: 0 / 30
Poziom: Liceum i Technikum
Przedmiot: Wos
Zajęcia odbywaja się w dniach: Niedziela o godzinie 07:00,

Czego się nauczysz?

Kursy stworzone pod Twoje potrzeby

Opis lekcji:
Geneza Konstytucji RP; charakterystyka prawna Konstytucji RP (szczególna moc, forma i treść); naczelne zasady ustrojowe; pozycja jednostki w świetle Konstytucji RP; stany nadzwyczajne w RP.

Opis lekcji:
Zasady wyborów w Polsce; przymiotniki wyborcze; formy demokracji w Polsce

Opis lekcji:
Funkcje parlamentu w Polsce i ich realizacja; organizacja pracy Sejmu i Senatu; większości głosowania; tryb ustawodawczy - ustawa zwykła, ustawa ws. zmiany konstytucji

Opis lekcji:
Pozycja ustrojowa Prezydenta RP; rola Prezydenta RP; prerogatywy prezydenckie; odpowiedzialność Prezydenta RP; działalność rządu i jego pozycja ustrojowa; procedura powołania rządu; odpowiedzialność rządu i jego członków

Opis lekcji:
Konstytucyjne zasady działania wymiaru sprawiedliwości; kompetencje i struktura organizacyjna: Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Krajowej Rady Sądownictwa

Opis lekcji:
Kompetencje i struktura organizacyjna: Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury

Opis lekcji:
Pojęcie i struktura samorządu terytorialnego, organy samorządu terytorialnego, zadania jednostek samorządu terytorialnego, finanse jednostek samorządu terytorialnego

Opis lekcji:
Zajęcia powtórzeniowe poświęcone na podsumowanie zdobytej wiedzy w kontekście zadań maturalnych i arkuszy archiwalnych.

Opinie naszych uczniów
i rodziców.

Dbamy o jakość naszych usług edukacyjnych
w najlepszy sposób. Opinie naszych klientów są dla nas ważne.
...
...
...
Najlepsza pomoc. Bardzo długo szukałem kogoś kto pomoże w przygotowaniu do matury. Na szczęście znalazłam takiego kogoś właśnie tutaj. Szerokie grono wyspecjalizowanych nauczycieli, bardzo dobrze działająca platforma. Serdecznie polecam!
  • Michał

    Uczeń 4 klasy liceum

    Logo
    Logo