Zapisy trwają

WOS 1. Społeczeństwo i polityka

Dzień dobry! Mam przyjemność zaprezentować kurs z zakresu socjologii i politologii obejmującego zagadnienia egzaminacyjne z WOS z modułów: społeczeństwo, polityka. Zajęcia w ramach kursu są dedykowane zarówno dla osób uczących się wiedzy o społeczeństwie w szkole, jak i dla osób, które nie mają zajęć rozszerzonych z WOS. Każde zajęcia trwają ok. 1,5 godziny - mają miejsce raz w tygodniu. Wszystkie spotkania mają podobny schemat: (1) omówienie zagadnień teoretycznych, (2) analiza zadań maturalnych, (3) sesja Q&A, (4) podsumowanie zajęć. Zajęcia nie są streszczeniem zagadnień omówionych w podręcznikach szkolnych. To klarowne i rzetelne opracowanie wymagań egzaminacyjnych połączone z pracą grupową wśród kursantów i kursantek. Podczas swojej pracy stawiam na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej. Po każdych, lub co drugie zajęcia polecam wykonanie zadania domowego celem monitorowania progresu wiedzy i umiejętności maturalnych oraz społecznych. Po każdym module rekomenduję wykonanie testu podsumowującego, który jest opracowywany przeze mnie na podstawie materiałów źródłowych. Kurs składa się z 3 modułów: (1) Społeczeństwo, (2) Polityka i jej korelacja ze społeczeństwem, (3) Zagadnienia ustrojowe. Serdecznie zapraszam na moje zajęcia! Kursy grupowe z wiedzy o społeczeństwie prowadzę już od roku. Moi poprzedni kursanci osiągali wysokie noty maturalne, a atmosferę zajęć oceniają jako przyjazną do przyswajania nowych treści oraz powtarzania już tych zdobytych. W razie pytań można wysłać do mnie wiadomość za pośrednictwem: - Facebooka: https://www.facebook.com/urbuniu/ - Poczty mailowej: kamilurbanski14@gmail.com - LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kamil-urba%C5%84ski-81178920a/ Do zobaczenia na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie! Kamil Urbański

Poznaj nauczyciela:
Doświadczony Pedagog
Kamil U.

Jestem studentem 2. roku prawa na WPiA UAM w Poznaniu - studia te przynoszą mi dużo satysfakcji i od października 2021 czuję naprawdę ogromny progress mojej wiedzy i umiejętności. Dzięki tym atrybutom na pewno czuję się pewniej prowadząc moje zajęcia. Lubię czytać książki związane z sytuacją polityczną i socjoekonomiczną, a swój wolny czas spędzam biorąc udział w konferencjach MUN - modelowych obrad ONZ.


Szczegóły kursu:
Status: Zapisy trwają
Cena jednej lekcji: 36
Najwcześniejsza data startu kursu: 25-09
Zapisanych uczniów: 0 / 30
Poziom: Liceum i Technikum
Przedmiot: Wos
Zajęcia odbywaja się w dniach: Środa o godzinie 17:30,

Czego się nauczysz?

Kursy stworzone pod Twoje potrzeby

Opis lekcji:
Pojęcia wstępne socjologii • Osobowość człowieka • Normy społeczne

Opis lekcji:
Socjalizacja • Rodzina • Komunikacja interpersonalna • Tolerancja i akceptacja

Opis lekcji:
Kultura i pluralizm kulturowy • Zróżnicowanie kulturowe • Kultura masowa

Opis lekcji:
Organizacje religijne • Stosunki wyznaniowe w Polsce

Opis lekcji:
Subkultury młodzieżowe • Spory światopoglądowe

Opis lekcji:
Pojęcie struktury społecznej • Klasa społeczna • Warstwa społeczna • Ruchliwość społeczna • Transformacja ustrojowa 1989 • Lektura egzaminacyjna: "Koniec radzieckiego życia"

Opis lekcji:
Nierówności społeczne • Wykluczenie społeczne • Bezrobocie • Ubóstwo • Ubezpieczenia społeczne

Opis lekcji:
Podsumowanie wiadomości i umiejętności maturalnych z zakresu modułu kursowego nr 1 "Społeczeństwo", na który składają się zajęcia 1-7.

Opis lekcji:
Pojęcie narodu • Koncepcje narodu • Tożsamość narodowa • Postawy wobec narodu, mniejszości i cudzoziemców

Opis lekcji:
Status prawny mniejszości • Charakterystyka mniejszości

Opis lekcji:
Imigranci w Europie • Pojęcie Polonii • Polityka narodowościowa państw

Opis lekcji:
Pojęcie, cechy i funkcje państwa • Władza i jej legitymizacja • Pojęcie obywatelstwa • Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego • Utrata obywatelstwa • Apatrydzi • Podwójne obywatelstwo

Opis lekcji:
Pojęcie i koncepcje polityki • Pojęcie i rodzaje kultury politycznej • Ideologie polityczne: liberalizm, konserwatyzm, socjaldemokracja, katolicka nauka społeczna • Totalitaryzmy: faszyzm, nazizm, komunizm

Opis lekcji:
Pojęcie i zasady demokracji • Geneza demokracji • Polskie tradycje demokratyczne • Fale demokratyzacji wg Samuela Huntingtona • Lektura egzaminacyjna "Pamięć po komunizmie"

Opis lekcji:
Pojęcie i geneza społeczeństwa obywatelskiego • Kapitał społeczny • Działalność społeczno-gospodarcza w państwie (3 sektory) • Stowarzyszenia i fundacje • Think tanki

Opis lekcji:
Pojęcie i rola mediów • Debata publiczna • Przekazy medialne • Opinia publiczna • Analiza sondaży

Opis lekcji:
Podsumowanie wiadomości i umiejętności maturalnych z zakresu modułu kursowego nr 2 "Polityka i jej korelacje ze społeczeństwem", na który składają się zajęcia 9-16.

Opis lekcji:
Pojęcie władzy • Monarchie i republiki • Ustrój terytorialno-prawny

Opis lekcji:
Pojęcie i rola partii politycznej • Pojęcie i rodzaje systemów partyjnych

Opis lekcji:
Pojęcie wyborów i prawa wyborczego • Zasady wyborcze • Funkcje wyborów • Ordynacje wyborcze: proporcjonalna, większościowa • Systemy liczenia głosów

Opis lekcji:
Pojęcie parlamentu • Analiza struktury parlamentów na świecie • Organizacja pracy parlamentu • Mandat parlamentarny

Opis lekcji:
Modele władzy wykonawczej • Wyłanianie rządu • Rząd mniejszościowy • Koalicja rządowa • Relacje między rządem a głową państwa

Opis lekcji:
System parlamentarno-gabinetowy w Wlk. Brytanii • System prezydencki w USA • System kanclerski w Niemczech • System semiprezydencki we Francji • System parlamentarno-komitetowy • System superprezydencki w Rosji

Opis lekcji:
Systemy polityczne państw wybrane z: Indie • RPA • Boliwia • Singapur • Arabia Saudyjska • Białoruś • Chiny • Korea Północna • Turkmenistan

Opis lekcji:
Podsumowanie wiadomości i umiejętności maturalnych z zakresu modułu kursowego nr 3 "Zagadnienia ustrojowe", na który składają się zajęcia 18-24.

Opinie naszych uczniów
i rodziców.

Dbamy o jakość naszych usług edukacyjnych
w najlepszy sposób. Opinie naszych klientów są dla nas ważne.
...
...
...
Najlepsza pomoc. Bardzo długo szukałem kogoś kto pomoże w przygotowaniu do matury. Na szczęście znalazłam takiego kogoś właśnie tutaj. Szerokie grono wyspecjalizowanych nauczycieli, bardzo dobrze działająca platforma. Serdecznie polecam!
  • Michał

    Uczeń 4 klasy liceum

    Logo
    Logo