Zapisy trwają

Moda na Polski 1.

Kurs jest przeznaczony dla ósmoklasistów. Składa się z 17 lekcji realizowanych dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć uczniowie poznają wymagania na egzamin ósmoklasisty, budowę testu egzaminacyjnego, listę lektur, doskonalą umiejętność redagowania rozprawki i opowiadania twórczego oraz rozwiązują zadania egzaminacyjne.

Poznaj nauczyciela:
Doświadczony Pedagog
Barbara B.

Uwielbiam uczyć. Chętnie pomogę ósmoklasistom przygotować się do egzaminu. Jestem nauczycielem dyplomowanym, z dużym doświadczeniem. Opracowałam autorski program powtórzeń do egzaminu w trzech krokach - ,,Moda na Polski''.


Szczegóły kursu:
Status: Zapisy trwają
Cena jednej lekcji: 28
Najwcześniejsza data startu kursu: 02-10
Zapisanych uczniów: 1 / 5
Poziom: Podstawówka
Przedmiot: Język Polski
Zajęcia odbywaja się w dniach: Czwartek o godzinie 15:00, Czwartek o godzinie 15:00,

Czego się nauczysz?

Kursy stworzone pod Twoje potrzeby

Opis lekcji:
Uczniowie poznają zakres wymagań egzaminacyjnych, budowę testu, kryteria oceniania.

Opis lekcji:
Uczniowie doskonalą umiejętność rozpoznawania odmiennych i nieodmiennych części mowy. Rozwiązują zadania egzaminacyjne wymagające wiedzy z zakresu fleksji.

Opis lekcji:
Uczeń zostaje zapoznany z kanonem lektur obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty. Rozwiązuje zadania utrwalające lektury.

Opis lekcji:
Lekcja poświęcona jest imiesłowom.

Opis lekcji:
Lekcja dotyczy środków stylistycznych obecnych w języku poetyckim.

Opis lekcji:
Uczniowie utrwalają wiedzę o częściach zdania.

Opis lekcji:
Uczniowie poznają zasady pisania tekstów użytkowych - ogłoszenia i zaproszenia.

Opis lekcji:
Uczniowie utrwalają wiedzę o rozprawce.

Opis lekcji:
Analiza i interpretacja sonetu Adama Mickiewicza.

Opis lekcji:
Uczeń doskonali umiejętność rozróżniania zdań złożonych oraz stawiania przecinka.

Opis lekcji:
Uczniowie wypełniają wraz z nauczycielem test egzaminacyjny.

Opis lekcji:
Cykl trzech lekcji, podczas których uczeń doskonali umiejętność rozpoznawania rodzajów literackich.

Opis lekcji:
Omówienie lektur poruszających problematykę walki za ojczyznę: ,,Reduty Ordona", ,,Śmierci Pułkownika" i ,,Kamieni na szaniec".

Opis lekcji:
Uczeń przypomina sobie najważniejsze pojęcia z zakresu słowotwórstwa oraz rozwiązuje zadania egzaminacyjne dotyczące słowotwórstwa.

Opis lekcji:
Uczniowie przekształcają w tekstach mowę zależną na niezależną i na odwrót.

Opis lekcji:
Utrwalenie wiedzy o lekturach z epoki romantyzmu: ,,Świteziance", ,,Dziadach" cz.II i ,,Balladynie".

Opis lekcji:
Uczeń utrwala wiedzę o zasadach użycia znaków interpunkcyjnych: przecinka, kropki, myślnika, cudzysłowu, wykrzyknika, wielokropka.

Opis lekcji:
Uczeń utrwala wiedzę o zjawisku upodobnienia, uproszczenia grupy spółgłoskowej, akcencie wyrazowym i zdaniowym.

Opis lekcji:
Uczeń utrwala wiedzę o epoce oświecenia oraz lekturze obowiązkowej - satyrze ,,Żona modna" Ignacego Krasickiego.

Opis lekcji:
Uczeń utrwala pojęcia z zakresu leksyki i semantyki (zakres i treść wyrazu, synonimy i antonimy, eufemizmy, archaizmy, neologizmy) oraz poznaje ich funkcje.

Opis lekcji:
Uczeń poznaje rodzaje błędów językowych, rozwiązuje zadania polegające na przekształcaniu wypowiedzi z błędem w wypowiedź poprawną.

Opis lekcji:

Opis lekcji:

Opis lekcji:

Opinie naszych uczniów
i rodziców.

Dbamy o jakość naszych usług edukacyjnych
w najlepszy sposób. Opinie naszych klientów są dla nas ważne.
...
...
...
Najlepsza pomoc. Bardzo długo szukałem kogoś kto pomoże w przygotowaniu do matury. Na szczęście znalazłam takiego kogoś właśnie tutaj. Szerokie grono wyspecjalizowanych nauczycieli, bardzo dobrze działająca platforma. Serdecznie polecam!
  • Michał

    Uczeń 4 klasy liceum

    Logo
    Logo