Zapisy trwają

Matura - fizyka

Kurs przygotowujący do matury z fizyki zgodnie z wymogami w roku szkolnym 2022 -2023. Przygotowanie tematyczne, zawierające wyjaśnienie teoretyczne i rozwiązania zadań.

Poznaj nauczyciela:
Doświadczony Pedagog
Leszek O.

Cenię indywidualne podejście do ucznia. Potrafię wyjaśniać trudności, rozwiązywać problemy. Chętnie rozwijam u uczniów posiadane talenty i pomagam uzupełniać braki.


Szczegóły kursu:
Status: Zapisy trwają
Cena jednej lekcji: 28
Najwcześniejsza data startu kursu: 20-09
Zapisanych uczniów: 2 / 12
Poziom: Liceum i Technikum
Przedmiot: Fizyka
Zajęcia odbywaja się w dniach: Czwartek o godzinie 16:30, Czwartek o godzinie 16:30,

Czego się nauczysz?

Kursy stworzone pod Twoje potrzeby

Opis lekcji:
Pojęcia położeniu, przemieszczenie, prędkość. Opis ruchu prostoliniowego. Opis ruchu po okręgu. Układ inercjalny i nieinercjalny. Zasada względności Galileusza. Wyjaśnienie i rozwiązywanie zadań

Opis lekcji:
Siła wypadkowa. Zasady dynamiki. Siła dośrodkowa. Opory ruchu. Pęd i zasada zachowania pędu. Elementy hydrostatyki. Wyjaśnienie i rozwiązywanie zadań.

Opis lekcji:
Praca mechaniczna. Sprawność urządzeń mechanicznych. Maszyny proste. Zasada zachowania energii. wyjaśnienie i rozwiązywanie zadań.

Opis lekcji:
środek masy. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Moment bezwładności. Moment pędu. Energia ruchu obrotowego. Wyjaśnienie i rozwiązywanie zadań.

Opis lekcji:
Prawo powszechnego ciążenia. Siła grawitacji jako siła dośrodkowa. Stan nieważkości i stan przeciążenia. Wyjaśnienie i rozwiązanie zadań.

Opis lekcji:
Ruch ciał na orbicie- prawa Keplera. Jednostka astronomiczna, rok świetlny. Prędkości kosmiczne. Wyjaśnienie i rozwiązanie zadań.

Opis lekcji:
Opis ruchu drgającego. Ruch harmoniczny. Ruch pod wpływem sił sprężystości. Wyjaśnienie i rozwiązanie zadań.

Opis lekcji:
Rozszerzalność cieplna. Energia wewnętrzna. Przekazywanie ciepła. Stan równowagi termodynamicznej. Bilans cieplny. Wyjaśnienie i rozwiązanie zadań.

Opis lekcji:
Założenia teorii kinetyczno-molekularnej gazu doskonałego. Równanie gazu doskonałego. Przemiany stanu gazu doskonałego. Silnik cieplny i pompa cieplna. Wyjaśnienie i rozwiązanie zadań.

Opis lekcji:
Prawo Coulomba. Zasada zachowania ładunku elektrycznego. Pole elektryczne - centralne i jednorodne. Kondensatory. Wyjaśnienie i rozwiązanie zadań.

Opis lekcji:
Przewodniki i półprzewodniki. Prawo Ohma. I i II prawo Kirchhoffa. Obliczanie oporu zastępczego. Diody półprzewodnikowe. Wyjaśnienie i rozwiązywanie zadań.

Opis lekcji:
Pole magnetyczne. Indukcja elektromagnetyczna. Właściwości prądu przemiennego. Wyjaśnienie i rozwiązanie zadań.

Opis lekcji:
Właściwości fal. Fale poprzeczne i podłużne. Dyfrakcja, interferencja i polaryzacja fali. Zjawisko Dopplera. Odbicie i załamanie fali. Optyka geometryczna. Wyjaśnienie i rozwiązanie zadań.

Opis lekcji:
Widmo absorpcyjne i emisyjne. Dualizm korpuskularno-falowy. Zjawisko fotoelektryczne zwenętrzne. Wyjaśnienie i rozwiązanie zadań.

Opis lekcji:
Szczególna teoria względności. Równoważność masa energia. Energia spoczynkowa. Wyjaśnienie i rozwiązanie zadań.

Opis lekcji:
Równania reakcji jądrowych. Energia wiązania, deficyt masy. Rozpady alfa i beta. Czas połowicznego rozpadu. Rozszczepienie jąder uranu. Wyjaśnienie i rozwiązanie zadań.

Opinie naszych uczniów
i rodziców.

Dbamy o jakość naszych usług edukacyjnych
w najlepszy sposób. Opinie naszych klientów są dla nas ważne.
...
...
...
Najlepsza pomoc. Bardzo długo szukałem kogoś kto pomoże w przygotowaniu do matury. Na szczęście znalazłam takiego kogoś właśnie tutaj. Szerokie grono wyspecjalizowanych nauczycieli, bardzo dobrze działająca platforma. Serdecznie polecam!
  • Michał

    Uczeń 4 klasy liceum

    Logo
    Logo