Zapisy trwają

Liczby i działania

Kurs dotyczy podstawowych pojęć z zakresu klasy pierwszej szkoły średniej. Przypominam w nim zasady wykonywania działań na wyrażeniach algebraicznych, wzory skróconego mnożenia, cechy podzielności liczb, działania na liczbach wymiernych i niewymiernych, podstawowe prawa dotyczące potęgowania i pierwiastkowania oraz definicję i podstawowe sposoby obliczania logarytmów. Kurs przygotowany jest w oparciu o nową podstawę programową (matura 2023), jednakże większość materiału nauczania może być również wykorzystana przez uczniów, realizujących "starą" podstawę.

Poznaj nauczyciela:
Doświadczony Pedagog
Roman D.

Jestem nauczycielem, który przeszedł przez wszystkie szczeble edukacji w Polsce, uczyłem matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. Od ponad 20 lat uczę matematyki w liceum/technikum. Jestem również od wielu lat egzaminatorem maturalnym z matematyki.


Szczegóły kursu:
Status: Zapisy trwają
Cena jednej lekcji: 28
Najwcześniejsza data startu kursu: 18-09
Zapisanych uczniów: 0 / 10
Poziom: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka
Zajęcia odbywaja się w dniach: Wtorek o godzinie 18:00, Czwartek o godzinie 17:00,

Czego się nauczysz?

Kursy stworzone pod Twoje potrzeby

Opis lekcji:
W ramach lekcji przedstawię zasady wykonywania działań na wyrażeniach algebraicznych - sumę, iloczyn, redukcję wyrazów podobnych, wartość liczbową wyrażenia.

Opis lekcji:

Opis lekcji:
Zastosowania wzorów w zadaniach wzory na sześcian sumy i różnicy, suma i różnica sześcianów

Opis lekcji:
liczby pierwsze, liczby złożone, cechy podzielności liczb naturalnych

Opis lekcji:
Zbiory liczbowe - czym są liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne. Działania na liczbach wymiernych - dodawanie, mnozenie, dzielenie. Zamiana ułamka okresowego na zwykły. Porównywanie liczb wymiernych.

Opis lekcji:
Kiedy wiadomo,że liczba jest niewymierna? Przykłady liczb niewymiernych. Porównywanie i przybliżenia liczb niewymiernych. Usuwanie niewymierności z mianownika ułamka.

Opis lekcji:
Obliczanie potęg o wykładniku całkowitym. Działania na potęgach. Notacja wykładnicza

Opis lekcji:
Obliczanie pierwiastków, działania na pierwiastkach, wyłączanie czynnik przed znak pierwiastka

Opis lekcji:
Obliczanie potęg o wykładniku wymiernym, zamiana potęgi na pierwiastek i odwrotnie (oraz jakie mamy z tego korzyści). Ponownie - działania na potęgach.

Opis lekcji:
Definicja logarytmu. Obliczanie podstawowych logarytmów. Logarytm dziesiętny. Podstawowe własności logarytmów wykorzystywane w prostych obliczeniach.

Opinie naszych uczniów
i rodziców.

Dbamy o jakość naszych usług edukacyjnych
w najlepszy sposób. Opinie naszych klientów są dla nas ważne.
...
...
...
Najlepsza pomoc. Bardzo długo szukałem kogoś kto pomoże w przygotowaniu do matury. Na szczęście znalazłam takiego kogoś właśnie tutaj. Szerokie grono wyspecjalizowanych nauczycieli, bardzo dobrze działająca platforma. Serdecznie polecam!
  • Michał

    Uczeń 4 klasy liceum

    Logo
    Logo