Zapisy trwają

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Podczas kursu omówimy różne typy zadań egzaminacyjnych: znajomość środków i funkcji językowych, zadania sprawdzające umiejętność czytania krótkich tekstów, rozumienia ze słuchu oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych. Dzięki odpowiedniej ilości materiału utrwalającego uczniowie będą mogli usystematyzować i powtórzyć znajomość najważniejszych słów i zwrotów oraz kluczowych struktur gramatycznych.

Poznaj nauczyciela:
Doświadczony Pedagog
Magdalena C.

Nazywam się Magdalena Chromik i uwielbiam uczyć angielskiego.


Szczegóły kursu:
Status: Zapisy trwają
Cena jednej lekcji: 52
Najwcześniejsza data startu kursu: 19-09
Zapisanych uczniów: 0 / 12
Poziom: Podstawówka
Przedmiot: Język Angielski
Zajęcia odbywaja się w dniach: Piątek o godzinie 15:00,

Czego się nauczysz?

Kursy stworzone pod Twoje potrzeby

Opis lekcji:
Pierwsza lekcja, podczas której zapoznamy się z formułą egzaminu i typami zadań egzaminacyjnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy czas Present Simple oraz poćwiczymy rozumienie wypowiedzi ustnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy czas Present Continuous oraz poćwiczymy reagowanie na wypowiedzi.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy czas Past Simple oraz poćwiczymy rozumienie wypowiedzi pisemnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy czas Past Continuous oraz rozwiążemy zadania sprawdzające znajomość środków językowych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką, zdrowiem oraz światem przyrody, a następnie poćwiczymy udzielanie informacji i tworzenie wypowiedzi pisemnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy czas Present Perfect oraz poćwiczymy rozumienie wypowiedzi ustnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy czas Past Perfect oraz poćwiczymy reagowanie na wypowiedzi.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy czas Future Simple oraz poćwiczymy rozumienie wypowiedzi pisemnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań z użyciem konstrukcji „going to” oraz rozwiążemy zadania sprawdzające znajomość środków językowych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy słownictwo związane z kulturą, sportem oraz życiem społecznym, a następnie poćwiczymy wyrażanie opinii i upodobań oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań z użyciem czasowników modalnych oraz poćwiczymy rozumienie wypowiedzi ustnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji rozwiążemy przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Opis lekcji:
W tej lekcji rozwiążemy przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań z użyciem konstrukcji „have to”, konstrukcji „would like to” i trybu rozkazującego oraz poćwiczymy reagowanie na wypowiedzi.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań z podmiotem „there”, pytań pośrednich, zdań z podmiotem „it” i zdań wykrzyknikowych oraz poćwiczymy rozumienie wypowiedzi pisemnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań z dwoma dopełniaczami zdań współrzędnie złożonych oraz oraz rozwiążemy zadania sprawdzające znajomość środków językowych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy słownictwo związane z człowiekiem i życiem prywatnym, a następnie poćwiczymy zapraszanie i składanie życzeń oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań w stronie biernej oraz poćwiczymy rozumienie wypowiedzi ustnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań w mowie zależnej z czasownikami „say”, „tell” i „ask” oraz poćwiczymy reagowanie na wypowiedzi.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań warunkowych oraz poćwiczymy rozumienie wypowiedzi pisemnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań podrzędnie złożonych oraz rozwiążemy zadania sprawdzające znajomość środków językowych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy słownictwo związane z miejscem zamieszkania, zakupami i usługami oraz nauką i techniką, a następnie poćwiczymy składanie propozycji i wyrażanie próśb oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań z użyciem rzeczowników i przedimków oraz poćwiczymy rozumienie wypowiedzi ustnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań z użyciem przymiotników i przysłówków oraz poćwiczymy reagowanie na wypowiedzi.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań z użyciem zaimków i przyimków oraz poćwiczymy rozumienie wypowiedzi pisemnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy tworzenie zdań z użyciem czasowników frazowych oraz rozwiążemy zadania sprawdzające znajomość środków językowych.

Opis lekcji:
W tej lekcji powtórzymy słownictwo związane z edukacją, pracą i żywieniem, a następnie poćwiczymy wyrażanie nakazów i zakazów, pytanie o pozwolenie oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych.

Opis lekcji:
W tej lekcji rozwiążemy przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Opis lekcji:
W tej lekcji rozwiążemy przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Opinie naszych uczniów
i rodziców.

Dbamy o jakość naszych usług edukacyjnych
w najlepszy sposób. Opinie naszych klientów są dla nas ważne.
...
...
...
Najlepsza pomoc. Bardzo długo szukałem kogoś kto pomoże w przygotowaniu do matury. Na szczęście znalazłam takiego kogoś właśnie tutaj. Szerokie grono wyspecjalizowanych nauczycieli, bardzo dobrze działająca platforma. Serdecznie polecam!
  • Michał

    Uczeń 4 klasy liceum

    Logo
    Logo