Elastycze odwoływanie
Roman Dobosz
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Liceum i Technikum:

Matematyka

Więcej informacji

Numer telefonu: +48503714914

  • Jestem nauczycielem, który przeszedł przez wszystkie szczeble edukacji w Polsce, uczyłem matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. Od ponad 20 lat uczę matematyki w liceum/technikum. Jestem również od wielu lat egzaminatorem maturalnym z matematyki.
  • UAM Poznań, matematyka 1995; UKW Bydgoszcz administracja i zarządzanie 2015
  • Mieszka w Żnin
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 93

Logo
Logo