Olga Ptak
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Zajęcia pozaszkolne:

Inne

Podstawówka:

Więcej informacji

Numer telefonu: +48603312118

  • Jestem nauczycielem współorganizującego kształcenie, terapeutką, pedagogiem specjalnym, założycielką i prezeską Fundacji „Kto ukradł jutro?”, autorką książek, edukatorką pracująca z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi oraz autorką książek.
  • O mnie: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Olga_Ptak
  • Ukończyłam integrację sensoryczną z diagnozą i terapią dzieci, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapię pedagogiczną z rewalidacją osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukację i rehabilitację osób z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością intelektualną (oligopedagogika) oraz asystenturę rodziny.
  • Mieszka w RYBNIK
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 93

Logo
Logo