Michalina Duszkiewicz
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Matematyka

Liceum i Technikum:

Matematyka

Więcej informacji

Numer telefonu: +48737685999

  • Czego możesz oczekiwać? - pomocy w codziennej nauce - wyjaśnienia zagadnień, z których masz braki i zaległości - pomocy w odrabianiu prac domowych (nie odrobię za Ciebie, ale wyjaśnię dane zadanie żebyś nie musiał/a przepisywać rozwiązań z internetu) - przygotowania do egzaminu ósmoklasisty lub matury. Jeśli chcesz, możemy również: - wspólnie poszukać sposobów, żeby Twoja nauka była była bardziej efektywna - popracować nad lękiem egzaminacyjnym - omówić Twoje plany na przyszłość i zaplanować ścieżkę rozwoju. Zależy mi na swobodnej atmosferze podczas zajęć, dlatego zawsze zaczynam współpracę od omówienia wzajemnych oczekiwań. Do każdego ucznia podchodzę indywidualnie, dobierając narzędzia i materiały odpowiednio do Twoich potrzeb i umiejętności. Spotkania prowadzę w formie on-line, z wykorzystaniem wirtualnej tablicy oraz tabletu graficznego. Uwaga! Nie udzielam pomocy zdalnej podczas sprawdzianów, kartkówek, egzaminów itp.
  • Z wykształcenia jestem psychologiem, aktualnie pracuję jako nauczyciel psycholog (głównie z osobami z ASD). Swoje zamiłowanie do ścisłych przedmiotów realizuję od lat prowadząc korepetycje z matematyki, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i technikum/liceum (podstawa i rozszerzenie). Od ponad 8 lat związana jestem z branżą edukacyjną. W ramach wolontariatu działałam przy Fundacji Uniwersytet Dzieci, pomagałam w szkole podstawowej jako opiekun wspomagający dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz prowadziłam zajęcia on-line w ramach programu Projektor. Razem ze Stowarzyszeniem Studia na Horyzoncie wspierałam uczniów w świadomym wyborze kierunku studiów poprzez prelekcje, spotkania na żywo, konsultacje on-line. Pracowałam również jako instruktorka robotyki lego.
  • Uniwersytet SWPS
  • Mieszka w Gdańsk
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 115

Logo
Logo