Elastycze odwoływanie
Maria Potoniec
Wyślij wiadomość

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Liceum i Technikum:

Matematyka

Więcej informacji

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem edukacyjnym pod numerem +48 696-264-008

  • W nauczaniu matematyki wykorzystuję matematyczny program GeoGebra.
  • Nauczyciel z doświadczeniem, egzaminator OKE matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Mieszka w Kraków
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 115
  • Zajęcia stacjonarnie u nauczyciela: 148
Logo
Logo