Marek Wójcik
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Matematyka, Fizyka

Liceum i Technikum:

IB - Matura Międzynarodowa:

Zajęcia pozaszkolne:

Więcej informacji

Numer telefonu: +48731502405

  • 1) Stosuję metodę Sokratesa. Sokrates słynął z zadawania dobrych pytań, które zmuszały do myślenia. Jeśli widział u ucznia nieuświadomioną wiedzę, starał się pomóc się jej „urodzić”. Nie był więc osobą pouczającą, a jedynie pomocnikiem, który także się uczył. Podobnie jest z rozwiązywaniu zadań: uczniowie zazwyczaj znają zasady, na podstawie których można je rozwiązać, ale nie potrafią ich zastosować lub nie są nawet świadomi tej wiedzy. Zadanie odpowiednich pytań lub w trudniejszej sytuacji podanie podpowiedzi, która nie pokaże całej drogi do rozwiązania (!) ale pokieruje myśli ucznia w dobrą stronę, pozwala mu samemu odkryć swoją ścieżkę rozwiązania. Stosując od lat taką filozofię często jestem zaskoczony ścieżką rozumowania zaproponowaną przez moich uczniów. To podążanie za uczniem wymaga nie tylko wiedzy fachowej, aby weryfikować czy jego tok rozumowania jest słuszny, ale też dużo empatii, aby rozumieć jego logikę, nawet wtedy kiedy sam nie potrafi w jasny sposób opowiedzieć o tym jak rozwiązuje dany problem. Co więcej wymaga dużo więcej wysiłku niż standardowe podejście. Dlatego, nawet przy indywidualnej pracy nauczyciele bardzo rzadko nawiązują taką relację z uczniem i kiedy sobie nie radzą po prostu pokazują rozwiązanie. Dla mnie to pójście na łatwiznę. Jestem taki skuteczny, ponieważ moja praca polega głównie nie na wykładaniu, ale na zadawaniu dobrych pytań i dawaniu podpowiedzi . Potrafię się dostosować, nigdy nie narzucam swojego sposobu rozwiązania problemu. Uczę korzystania z tej metody w ramach działalności Fundacji Pasja Nauki i stały się one podstawą Wirtualnego Nauczyciela, wielokrotnie nagradzanej aplikacji którego jestem współtwórcą. 2) Moje dialogi z uczniem wykorzystują metodę odwróconej lekcji. Udowodniono naukowo, że najskuteczniejszy sposób nauki to tłumaczenie danego zagadnienia komuś innemu i tak w głównej mierze wyglądają moje zajęcia. Dążę do tego aby uczeń samodzielnie przygotował i uargumentował ścieżkę rozwiązania problemu. Nie tylko daje to rewelacyjne wyniki w zapamiętywaniu ciągów przyczynowo-skutkowych, które w zadaniach z podstawy programowej pojawiają się bardzo często, ale dodatkowo daje uczniowi pewność siebie i uczy bronienia swoich argumentów. 3) Jestem prekursorem zastosowania filozofii Keizen w edukacji. Indywidualne spotkania dają możliwość dotarcia do prawdziwej przyczyny popełnienia przez ucznia błędu. Problemy w szkole nie pojawiają się z dnia na dzień i trudności w jednym zagadnieniu zazwyczaj wynikają z braków w tych, z których obecnie ćwiczone korzysta. Koncentruję się na tym, żeby dobrze zdiagnozować jaka umiejętność wymaga ćwiczenia i i na niej skupiamy się w naszej pracy. Dzięki temu zajęcia stają się bardziej efektywne. 4) Jestem selekcjonerem… zadań! Wiem jakie umiejętności powinny one ćwiczyć i w jakiej kolejności je wykonywać, aby w optymalny sposób zdobywać kolejne kompetencje. Nauki ścisłe są jak drzewo. Tak jak w nim z pnia wyrastają konary, z nich gałęzie i tak dalej aż do korony pełnej liści, tak w matematyce aby nauczyć się określonej umiejętności należy najpierw opanować te (niżej na drzewie), które ona wykorzystuje. Ilość wiedzy potrzebnej do osiągnięcia dobrego wyniku na maturze czy innym ważnym egzaminie może wydawać się przerażająco duża, ale jej metodyczne zdobywanie, wg logicznego planu, w optymalnej kolejności, w tempie dostosowanym do ucznia jest gwarancją sukcesu i motywuje do pracy. 5) Lubię to co robię. Do zajęć podchodzę entuzjastycznie i staram się zarazić tą pasją moich uczniów.
  • Średni wynik uczniów, których przygotowywałem do matury przez przynajmniej pół roku w ostatnich 5 latach jest regularnie wyższy o około 40% od średnich wyników maturzystów w Polsce. Zapraszam do zweryfikowana efektów mojej pracy w komentarzach poniżej i na Facebooku Fundacji Pasja Nauki.
  • Magister inżynier, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Mieszka w Tenczynek
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 204
  • Zajęcia stacjonarnie u nauczyciela: 204
  • Zajęcia z dojazdem do ucznia: 226

Logo
Logo