Elastycze odwoływanie
Magdalena Jędrychowska
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Historia

Liceum i Technikum:

Historia

Więcej informacji

Numer telefonu: +48

  • Jeden semestr zastępstwo w szkole podstawowej w Radziemicach. Obecnie szkoła podstawowa im. Jańskiego w Krakowie
  • Studia magisterskie na UJK w Kielcach
  • Mieszka w Proszowice
Ceny zajęć


    Logo
    Logo