Katarzyna Wach
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Liceum i Technikum:

Język Polski

Więcej informacji

Numer telefonu: +48600364558

  • OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE JAKO NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO 1. Publikacje: • pięć publikacji w Oficynie Wydawniczej TUTOR z Torunia (współautor):  Analiza i interpretacja fragmentu dzieła literackiego. Przykładowe arkusze maturalne. Poziom podstawowy. Oficyna Wydawnicza TUTOR.  Porównanie fragmentów utworów literackich. Przykładowe arkusze maturalne. Poziom rozszerzony. Oficyna Wydawnicza TUTOR.  Porównanie fragmentu utworu literackiego z dziełem malarskim. Przykładowe arkusze maturalne. Poziom rozszerzony. Oficyna Wydawnicza TUTOR.  Streszczenia logiczne. Czytanie ze zrozumieniem. Przykładowe arkusze maturalne. Poziom podstawowy.  Plany prezentacji wypowiedzi ustnej na egzamin maturalny wewnętrzny. Materiały pomocnicze dla uczniów. • jedenaście publikacji w Wydawnictwie Pedagogicznym OPERON z Gdyni (współautor):  Człowiek w świecie tradycji. Język polski. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (klasa pierwsza).  Człowiek w świecie wartości. Język polski. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (klasa druga).  Człowiek w świecie wartości. Język polski. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (klasa trzecia).  Język polski. Nowa matura. Przykładowe arkusze egzaminacyjne.  Język polski. Nowa matura. Suplement dla nauczyciela.  15 scenariuszy lekcji z języka polskiego dla klasy pierwszej (do podręcznika M. Niemczyńskiej: Człowiek w świecie tradycji. Język Polski 1”).  15 scenariuszy lekcji z języka polskiego dla klasy drugiej.  15 scenariuszy lekcji z języka polskiego dla klasy trzeciej.  Generator sprawdzianów, testów i kartkówek (wersja online).  Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniowskie przed maturą (wersja online). • cztery skrypty wewnątrzszkolne:  Vademecum maturalne z języka polskiego (w formie elektronicznej i papierowej).  Repetytorium dla maturzystów (w formie elektronicznej i papierowej).  „Lektury z gwiazdką”. Materiał powtórkowy dla uczniów klas trzecich (w formie elektronicznej od 2015 roku,  Język polski dla cudzoziemców. 2. Praca z uczniem zdolnym - liczne tytuły laureatów i finalistów startujących uczniów (nauczyciel języka polskiego):  2009 - finalista; 2013 – laureat; 2015 – rekomendacja do etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; Etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego: 2009 – 3 uczestników, 2010- 12 uczestników, 2011 – 7 uczestników, 2012 - 12 uczestników, 2013 – 10 uczestników, 2014 – 1 uczestnik, 2015 – 1 uczestnik.  2016, 2017 – finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Mediach.  2017 - uczestniczka etapu centralnego III ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji łagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.  Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Bolesław Prus – w setną rocznicę urodzin pisarza”, zorganizowanego pod patronatem Komitetu Centralnego OLiJP, Warszawa 18/19 maja 2012 roku.  Dwóch laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Fantasy „Źródła Marzeń – Sources of Dreams” 2016.  Finalista w XII Pomorskim Festiwalu Poetyckim im. ks. Janusza St. Pasierba wyróżnienie w kategorii: poezja śpiewana.  Laureat w XIV Pomorskim Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba w kategorii: juwenilia poetyckie.  Finalista Konkursu Literackiego zorganizowanym przez „Cogito” – „Portret belfra”.  Finalista Ogólnopolskiego Konkursu "Literatura na miotle".  Finalista X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro”.  Dwóch Laureatów V Ogólnopolskiego Konkursie na Prozę „Czas na debiut”.  Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Brombolandia ”.  Laureatka 11. Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „W pałacu słów” 2016.  Laureat 13. Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarskiego „Dziennikarstwo obywatelskie”2016.  Laureat Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Wejrzeć w siebie” – wybrany fragment utworu H. Sienkiewicza 2016.  Trzy finalistki konkursu wojewódzkiego I edycji Konkursu Literackiego „Wiatr od morza”.  Trzech laureatów Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Herbert w oczach młodych Pomorzan”.  Laureatka w kategorii plastycznej IX Pomorskiego Konkursu Interdyscyplinarnego "Różewicz w oczach młodych Pomorzan" 2017.  Finalista Wojewódzkiego Konkursu „Rodna mowa”.  Dwóch laureatów VI Edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew weny”.  Wyróżnienie w IX Konkursie Literackim im. Jakuba Wejhera.  Laureat Miejskim Konkursie Literackim „Tajemnica manuskryptu Nipkowa”.  Trzech laureatów Międzyszkolnego Konkursu Szekspirowskiego.  Wyróżnienie w Miejskim Konkursie Poezji Miłosnej „Szeptem”.  Grand prix w Miejskim Konkursie Literackim „Legendy Błękitnej Krainy”.  Laureat Miejskiego Konkursu Literackiego „Legendy Błękitnej Krainy” .  Laureaci Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego poświęconym Janowi Pawłowi II.  Laureatka Konkursu Poetyckiego, zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Lęborku. 3. Inne:  2017-2022 – rozpoznanie potrzeb edukacyjne uczniów oraz ich zainteresowania i na tej podstawie planowanie konkretnych działań, np. dodatkowe nieodpłatne zajęcia dla maturzystów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, nieodpłatne zajęcia dla uczniów klas pierwszych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności analityczno-interpretacyjne, nieodpłatny kurs maturalny z języka polskiego dla maturzystów,  2007 – twórca programu autorskiego z języka polskiego dla klas I-III, I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Lęborku.  2012 - autorka program zajęć dodatkowych z języka polskiego dla uczniów klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Lęborku, zdających poziom rozszerzony z języka polskiego.  2012 – autorka zajęć o charakterze interdyscyplinarnym – zajęcia egzaminacyjne o profilu humanistycznym (korelacja języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie).  2013-2017 - autorka cyklu lekcji dla klas I-III szkoły ponadgimnazjalnej z języka polskiego w formie prezentacji multimedialnych (z wykorzystaniem rzutnika wizualizera).  2014 - tytuł nauczyciela roku ( według uczniów ILO w Lęborku).  2003/2004 i 2004/2005 - współpraca z Wydawnictwem Pedagogicznym OPERON w charakterze konsultanta merytorycznego.  Organizacja na terenie szkoły i poza nią szeregu imprez artystycznych o różnej tematyce i w różnej formie: od kabaretu, poprzez występy taneczne do lirycznych akademii rocznicowych i przedstawień dla dzieci, czy emerytów; m. in.: • montaż kabaretowo - taneczny z okazji Pożegnania absolwentów 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016; • montaż kabaretowo - taneczny z okazji Dnia Nauczyciela 2009, 2010, 2011, 2012, 2014; • montaż kabaretowo - taneczny stanowiący oprawę konkursu: Otrzęsiny klas pierwszych 2010; • montaż słowno – muzyczny: Poranek z kolędami 2014; • montaże bajkowo – taneczny dla dzieci przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych: Bajki Tuwima i Brzechwy, Papa Smurf kocha wszystkie dzieci, Bajeczki dla małej Oleczki, Prywatka u misia Uszatka, Bajki Jana Brzechwy; • montaż słowno – muzyczny na temat twórczości Słowackiego- Juliusz Słowacki wielkim poetą był... 2004; • montaż słowno – muzyczny na temat twórczości Mickiewicza- My z niego wszyscy... 2004. • montaż słowno – muzyczny z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości 2001, 2009, 2011,2012, 2014, 2016; • montaż słowno – muzyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – 2012; • montaż słowno – muzyczny zorganizowany dla Ligi Emerytów 2016; • koncert noworoczny dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej 2017; • występy artystyczne związane z „Dniami otwartymi szkoły” 2016, 2017; • montaż słowno-muzyczny Przeżyjmy to jeszcze raz związany z obchodami siedemdziesięciolecia I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku- XI 2015 roku.
  • 2005- do chwili obecnej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku 2008- 2012 Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 1991- 2005 Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku 2001- 2004 Prywatne Liceum dla Dorosłych w Lęborku
  • uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk humanistycznych podyplomowe studia z oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. podyplomowe studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. podyplomowe studia z zakresu zarządzania oświatą w Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni. magister filologii polskiej.
  • Mieszka w
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 59

Logo
Logo