Jolanta Szydlik
Wyślij wiadomość

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Język Polski, Historia

Więcej informacji

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem edukacyjnym pod numerem +48 696-264-008

  • Jestem nauczycielem w wieku tzw. przedemerytalnym. Uwielbiam swoją pracę. Mieszkam w małej miejscowości, gdzie jestem szanowaną i lubianą osobą.
  • Jestem nauczycielem z ponad trzydziestoletnim stażem. Obecnie uczę języka polskiego, ale pięć lat temu uczyłam również historii. Przez cały okres pracy , z wyjątkiem obecnego roku szkolnego, pełniłam funkcję wychowawcy. Przygotowywałam uczniów do olimpiad i konkursów, sama również takowe organizowałam. Cieszę się uznaniem rodziców i uczniów.
  • Ukończyłam wyższe studia magisterskie z historii oraz dwukrotnie studia podyplomowe z języka polskiego.
  • Mieszka w
Ceny zajęć

    Logo
    Logo