Elastycze odwoływanie
Iwona Jaworska-Gapska
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Więcej informacji

Numer telefonu: 534678749

  • Jestem osobą, która lubi zmiany. Nauczanie to moja pasja. Cały czas rozwijam się poprzez udział w szkoleniach on-line, pisanie innowacji, realizowanie projektów edukacyjnych oraz uczeniu się języka ukraińskiego. Nauczam w sposób nowoczesny i przynoszący efekty. W swojej pracy korzystam z wielu narzędzi IT, a lekcje organizuję w urozmaicony sposób.
  • Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i prezesem Stowarzyszenia Świetlica Alternatywna MyClub. Pisałam unijne projekty, prowadząc jednocześnie zajęcia rozwijające dla dzieci: etykieta, przedsiębiorczość, jak się uczyć, narzędzia on-line. W latach 90-tych byłam wicedyrektorem i w tym czasie opracowałam formularz oceny pracy nauczyciela. Uczyłam języka polskiego dzieci z Ukrainy.
  • Edukacja wczesnoszkolna, język polski dla obcokrajowców
  • Mieszka w
Ceny zajęć


    Logo
    Logo