Elastycze odwoływanie
Gabriel Grabowski
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Liceum i Technikum:

Matematyka, Informatyka

Więcej informacji

Numer telefonu: +48691892951

  • Jestem absolwentem jednego z najlepszych liceów w Polsce i tegorocznym maturzystą, spodziewam się bardzo dobrych, bliskich 100% wyników z matur z matematyki i informatyki. Poza tym jestem wielokrotnym laureatem konkursów matematycznych i olimpiad.
  • Wielokrotnie robiłem uczniom sprawdziany oraz pomagałem im w zrozumieniu pewnych zagadnień dotyczących podstawy i rozszerzenia zarówno matematyki, jak i informatyki. Cechuje mnie błyskawiczna realizacja zadania (jeśli chodzi o prace domowe bądź sprawdziany) oraz bardzo przystępne wytłumaczenie danego tematu.
  • Mieszka w
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 59

Logo
Logo