Ewa Izdebska
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Język Polski

Więcej informacji

Numer telefonu: +48

  • Praca nauczyciela to spełnienie mojego marzenia z dzieciństwa.
  • Od ośmiu lat uczę w szkole podstawowej języka polskiego oraz prowadzę rewalidację z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - oligofrenopadagogika
  • Uniwersytet Jagielloński - filologia polska, specjalność nauczycielska
  • Mieszka w Racławice
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 70

Logo
Logo