Elastycze odwoływanie
Ernest Nowak
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Język Polski, Historia

Liceum i Technikum:

Język Polski, Historia, Wos, Filozofia

Zajęcia pozaszkolne:

Historia Sztuki, Inne

Więcej informacji

Numer telefonu: +48516934877

  • Jestem bardzo otwartym nauczycielem. Nie boje się pytań i dyskusji: lekcja ma być twórcza i oparta na rozmowie z uczniem. Uczeń ma mówić, a nie tylko słuchać nauczyciela, to nie wykład akademicki. Chce poszerzać wiedzę dzieci i uczniów, oferuje wiele dodatkowych form kształcenia i zapewniam, że moi uczniowie zaczynają mówić bez oporu, zaczynają w siebie wierzyć, ładniej pisać pracę i przede wszystkim poszukiwać. Wiedzy, źródeł, zainteresowań i siebie. Być może akurat mam lekcje z przyszłym wielkim krytykiem literackim: i o to chodzi. Nauczyciel to nie wieszcz siedzący przed wielkim biurkiem i wykładający jednostronna wiedzę. To przewodnik, który pomaga uczniowi zdobywać nowe osiągnięcia i stawać się pewnym siebie. Nauczanie to przygoda, wzajemna wymiana wiedzy, podróż - jak drużyna pierścienia czy wyprawa Argonautów. Podejmij że mną współpracę - razem osiągniemy wiele i wkrótce lektury i zawiłości historii będą dla Ciebie czymś interesującym i dobrze znanym!
  • Nauczaniem zajmuje się od wielu lat. Już w liceum byłem wolontariuszem i pracowałem przy organizacji wydarzeń (np. bale charytatywne) dla dzieci. Pracuje w prywatnej szkole prowadzącej zajęcia pozaszkolne dla dzieci z 7 i 8 klasy z języka polskiego. Udzielam korepetycji. Współpracuje z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Odbyłem praktyki w szkole podstawowej na poziomie licencjatu: nauczycielskie z historii i wychowawcze.
  • Ukończony licencjat z historii specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie studiuje filologię polska II stopnia na I roku specjalność menedżer kultury. Posiadam również ukończone kursy z Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przygotowałem kilku uczniów z powodzeniem do matury i egzaminu ósmoklasisty. Sprawdzam również egzaminy zgodnie z wytycznymi CKE, testy, rozprawki, wypracowania i prace domowe. Często biorę udział w konferencjach naukowych, co jest dodatkowym atutem: mam pojęcie o najnowszych badaniach w naukach humanistycznych i wymianie idei i pomysłów naukowych.
  • Mieszka w Radom
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 76

Logo
Logo