Emilia Pilarska
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Język Angielski

Więcej informacji

Numer telefonu: +48509102615

  • Zapraszam na zajęcia języka angielskiego uczniów klas 4-6, którzy zmagają się z problemem DYSLEKSJI. Pomagam w opanowaniu języka angielskiego stosując różne narzędzia, także autorskie. Wskazuję uczniom w jaki sposób mogą opanować pisownie słów, pokonać barierę językową oraz poprawnie używać konstrukcje gramatyczne. Rozwijam umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz czytania. Zauważam niezwykłe umiejętności dzieci dyslektycznych i zachęcam do rozwijania ich daru. Pomagam także w opanowaniu materiału szkolnego.
  • - dyplomowany nauczyciel języka angielskiego, - 14 lat pracy w szkole podstawowej w klasach 1-8 (także w oddziałach integracyjnych)
  • Tytuł magistra z anglistyki. Praca magisterska dotycząca akwizycji języka, problemu dysleksji oraz afazji.
  • Mieszka w Borówiec
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 148

Logo
Logo