Elżbieta Sikorska
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Matematyka

Liceum i Technikum:

Matematyka

Więcej informacji

Numer telefonu: +48668362791

  • Nauczyciel dyplomowany z 34 letnim stażem pracy jako nauczyciel matematyki w szkole ponadpodstawowej( liceum, technikum, szkoła zawodowa), oraz praca w szkole podstawowej. Praca w szkole ponadpodstawowej jako nauczyciel przedmiotów informatycznych. Nauczyciel z dużym doświadczeniem zawodowym - różne programy nauczania oraz poziomy. Od 34 lat egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki. Umiejętność i narzędzia do nauczania online. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania interaktywnych metod nauczania oraz nauczania online.Wysokie efekty pracy indywidualnej z uczniami -wysokie wyniki na maturze i egzaminie gimnazjalnym a teraz ósmokladisty. Przyjazna atmosfera zajęć.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -matematyka. Studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - informatyka.
  • Mieszka w
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 59

Logo
Logo