Elastycze odwoływanie
Dominika Wielgus
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Język Polski

Liceum i Technikum:

Język Polski

Więcej informacji

Numer telefonu: +48

  • Jako nauczyciel wyznaję czynną definicję współtworzenia zajęć z uczniami, nadawania im wspólnego kształtu. Uczenia za pomocą metod interaktywnych ale nie odchodząc przy tym od korzystania z „analogicznej” wersji edukacji. Z racji, że żyjemy w świecie, który nieubłagalnie pędzi do przodu to zarówno edukacja, jak i nauczyciel powinni nadążać nie tylko za światem, ale i za uczniami którzy ciągle się zmieniają a których trzeba zainteresować swoim przedmiotem. Zatem: korzystam ze wszystkich znanych mi metod aktywizacji uczniów, łączę język polski z szeroko rozumianym pojęciem kultury – zarówno kultury słowa, jak i kultury dźwięku oraz obrazu. Pokazuję moim podopiecznym, że literatura wcale nie musi być nudna i „zakurzona”, że literaturę można zrozumieć... A nawet polubić. Podczas każdych zajęć udowadniam im, że spotkanie z kulturą słowa to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, jego i naszymi własnymi emocjami.
  • - przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad; - przygotowywanie uczniów do testu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego - wspomaganie dzieci z trudnościami rozwojowymi w nauce (prowadzenie zajęć dodatkowych z uczniem o specyficznych trudnościach); - opracowywanie i realizacja toku lekcji literackich, gramatycznych, ortograficznych etc.; - dbanie o poszerzanie kompetencji edukacyjnych uczniów; - dbanie o rozwój emocjonalny i psychiczny uczniów; - kreatywne podejście do realizowania podstawy programowej; - współtworzenie bazy wiedzy z języka polskiego na poziomie testu ósmoklasisty oraz na poziomie maturalnym.
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - filologia polska; nauczanie języka polskiego (2011-2013). Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - filologia polska; logopedia (2011-2013). Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - komunikacja społeczna i dziennikarstwo; analityka medialna (2015-2018). WSH w Gdańsku - pedagogika szkolna; socjoterapia i terapia pedagogiczna (2021-2023).
  • Mieszka w Gdańsk
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 81

Logo
Logo