Doświadczony nauczyciel
Anna Tarwacka
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Język Polski

Więcej informacji

Numer telefonu: +48 696045550

  • Uwielbiam uczyć - innych i siebie. Specjalizuję się głównie w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Jestem wielbicielką aktywizujących metod nauczania, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.
  • 1998 - 2001 nauczycielka języka polskiego w SP nr 2 w Płońsku; 2001 - 2007 nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 132 w Warszawie; 2007 - 2022 nauczycielka języka polskiego w SP nr 4 w Warszawie; od 2019 czynny egzaminator OKE. Moja praktyka nauczycielska obejmowała nauczanie j. polskiego, ale także: prowadzenie kół przedmiotowych, rozwijających uzdolnienia, wyrównawczych, przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego, sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu ósmoklasisty; przygotowanie uczniów do konkursów (przedmiotowych, krasomówczych, recytatorskich, teatralnych, poetyckich, językowych, ortograficznych), prowadzenie zajęć z j. polskiego jako obcego dla uczniów cudzoziemskich; organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, realizacja projektów, w tym eTwinning. Wśród moich uczniów jest liczne grono laureatów i finalistów konkursów polonistycznych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i dzielnicowym. Ponadto współpracowałam z Instytucją Edukacyjną m. st. Warszawy - WCIES - prowadząc szkolenia dla warszawskich nauczycieli. Jestem nauczycielem dyplomowanym, w 2020 roku otrzymałam Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
  • 1993 - 1998 - studia stacjonarne: filologia polska, specjalność nauczycielska - WSP Bydgoszcz; 2017 - 2018 - studia podyplomowe: glottodydaktyka; nauczanie języka polskiego jako obcego - Instytut Badań Literackich PAN Warszawa; 2019 - kurs egzaminatora OKE (egzamin ósmoklasisty z języka polskiego); liczne kursy i szkolenia, w tym w zakresie TIK.
  • Mieszka w Warszawa
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 93
  • Zajęcia stacjonarnie u nauczyciela: 93

Logo
Logo