Elastycze odwoływanie
Anetta Depko
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Liceum i Technikum:

Język Polski

IB - Matura Międzynarodowa:

Polish

Podstawówka:

Język Polski

Więcej informacji

Numer telefonu: +48881121957

  • Jestem doświadczonym nauczycielem języka polskiego od ponad 15 lat, osobą otwartą, ale i wymagającą w mojej praktyce szkolnej, co przynosi wymierne efekty uczniom. Ukończyłam Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Filologia Polska. Moje doświadczenie zawodowe jest bardzo urozmaicone: począwszy od nauczania w szkołach podstawowych, poprzez pracę w warszawskich liceach i technikach a skończywszy na wyzwaniach szkół międzynarodowych ( przygotowywałam uczniów do międzynarodowej matury IB). Ze spokojem i cierpliwością nauczę pisać dłuższych form wypowiedzi (np. rozprawki - każdy etap edukacyjny), powtórzę materiał, wyjaśnię zawiłości językoznawcze czy dotyczące teorii literatury. Łamiąc stereotypy, iż humanista to nie umysł ścisły - ukończyłam studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Strategia Zarządzania Przedsiębiorstwem, które uprawniają mnie do prowadzenia zajęć np. z podstaw przedsiębiorczości, marketingu itp. Legitymuje się również pracą z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, której to poświęciłam kilka lat życia - teorię pozyskałam kończąc Pedagogikę Resocjalizacyjną w Pedagogium. Poza pomocą w powrocie "do społeczeństwa" nauczałam również moich wychowanków języka polskiego. Oczywiście, ukończyłam wiele kursów i szkoleń z różnych dziedzin. Oprócz doświadczenia w zawodzie nauczyciela pracowałam również w agencjach reklamowych oraz w korporacji warszawskiej na stanowisku pełnomocnika prezesa do spraw mediów - tak więc, swoją wiedzę zdobytą na studiach, popartą doświadczeniem, ugruntowałam wykorzystując ją wielokierunkowo.
  • Metody nauczania, materiały dostosowuję do kompetencji ucznia, aby osiągnął cel: polubienie przedmiotu oraz przyswojenie wiedzy z języka polskiego, która pozwoli osiągać wysokie noty bieżące i posiąść umiejętności niezbędne do napisania egzaminów na każdym etapie edukacyjnym.
  • Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Pedagogium.
  • Mieszka w Piaseczno
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 115
  • Zajęcia z dojazdem do ucznia: 126

Logo
Logo