Elastycze odwoływanie
Agnieszka Soćko
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Matematyka, Informatyka

Więcej informacji

Numer telefonu: +48576913382

  • Ukończyłam studia o kierunku pedagogika społeczno - opiekuńczej oraz matematyczno-informatyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie(1. miejsce w rankingu Perspektywy dla uczelni pedagogicznych.)  Na co dzień pracuję w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Posiadam ogromne doświadczenie pracy z dziećmi z dysleksją, dysortografią, a także z uczniami zdolnymi. Uczę osoby dorosłe chcące poprawić swoje umiejętności komputerowe i informatyczne. Przygotowuję do egzaminów eksternistycznych z informatyki. ​
  • Jestem nauczycielem z kilkuletnim stażem. Pracuję w szkole podstawowej w Krakowie. Uczę matematyki i informatyki. Podczas swoich lekcji wykorzystuję zabawę, nowoczesne strony Internetowe i ciekawostki. Zapraszam na zajęcia. Świetnie radzę sobie z pracą z uczniem zdolnym. Mam doświadczenie w pracy z uczniem z dysleksją, autyzmem, zespołem Aspergera. Uczę na konkretach.
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • Mieszka w Kraków
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 81
  • Zajęcia stacjonarnie u nauczyciela: 93
  • Zajęcia z dojazdem do ucznia: 93

Logo
Logo