Elastycze odwoływanie
Agnieszka Skwierczyńska-Kaczmarek
Umów zajęcia

Nauczane przedmioty

Nauczane przedmioty:

Podstawówka:

Historia

Więcej informacji

Numer telefonu: +48503087340

  • Jestem osobą otwartą, łatwo nawiązującą kontakt z uczniem, również z SPE. Pracuję również z seniorami prowadząc zajęcia terapii zajęciowej. Lubię górskie wycieczki, robótki ręczne, czytanie książek.
  • 29 lat pracy z uczniami z wadą słuchu oraz z afazją Zajęcia inywidualne i grupowe z uczniami o SPE Nauczycielka historii w szkole masowej
  • mgr pedagogiki specjalnej, surdopedagog, nauczycielka historii
  • Mieszka w Kraków
Ceny zajęć

  • Zajęcia online: 70

Logo
Logo